Daňová refundácia z Talianska

Daňový systém v Taliansku vyžaduje, aby každá osoba, ktorá tu mala príjmy, odvádzala zálohy na daň, a táto osoba môže následne po skončení pracovného pomeru alebo finančného roku požiadať o vrátenie preplatku dane. Daňový poplatník môže požiadať o preplatok najskôr po skončení finančného roku. To je potrebné urobiť formou vyplnenia daňového priznania, kde sú sčítané všetky zárobky a odvedené zálohy na daň. Následne je vypočítaný zdaniteľný zárobok a prípadný preplatok na dani zo mzdy.

Finančný rok je rovnaký ako kalendárny rok a trvá od 1.januára do 31. decembra.

O vrátenie preplatku na dani je možné požiadať až 10 rokov spätne.

 

Zamestnávateľ Vám môže strhávať nasledujúce druhy daní:


Ritenute Irpef/Irpef-Einbehalte 23 %-45 %
Addizionale regionale allIrpef /Regionale Irpef-Zuschlag 0 %-4 %
Addizionale comunale allIrpef/Kommunaler Irpef-Zuschlag 0%- 1 %
Assicurazione sociale/Sozial Versicherung employer 30/37 % a employee 9 %

Pretože väčšina pracovníkov pracuje v Taliansku len časť finančného roku, je každému z nich vrátený preplatok, Ritenute Irpef/Irpef-Einbehalte, Addizionale regionale allIrpef /Regionale Irpef-Zuschlag, Addizionale comunale allIrpef/Kommunaler Irpef-Zuschlag, v priemere 500 EUR!!! Na daňovej kalkulačke na tejto stránke si môžete vypočítať približnú výšku vrátených daní!!!

Avšak zdravotné a sociálne poistenie nie je možné vrátiť. Na druhej strane je doba odpracovaná v Taliansku započítaná do dôchodku.

 

Čo urobiť pred odchodom a po návrate z Talianska?


Navštívte stránky www. vratenie-dani -sk, kde nájdete aktuálne informácie o nových predpisoch a ďalších zmenách.

 

Počas Vášho pobytu v Taliansku je nevyhnutné:


- aby Vás zamestnávateľ zaregistroval na príslušnom finančnom úrade
- požiadať o Codice Fiscale – obdoba rodného čísla
- poznamenajte si všetky adresy Vašich bydlísk v Taliansku.
(V Taliansku je systém postavený tak, že sa zamestnanec nemusí takmer o nič starať.)

 

Pred odchodom z Talianska alebo pred ukončením zamestnania:


- požiadajte všetkých svojich zamestnávateľov o vydanie ročného vyúčtovania zárobkov a daní, teda formuláre CUD. (Je treba získať originál!)
- ak sa Vám nepodarí získať originál CUD, uschovajte si všetky výplatné pásky, pričom nejdôležitějšia je posledná výplatná páska s kumulatívnymi údajmi za dobu odpracovanú u zamestnávateľa
- povedzte svojmu zamestnávateľovi Vašu domovskú trvalú adresu, túto adresu by zamestnávateľ mal dať finančnému úradu
- získajte všetky platné kontaktné údaje o zamestnávateľovi: adresu, telefón, e-mail, fax, webové stránky

 

Aké výhody získate s www. vratenie-dani .sk ?


- Nízku cenu za poskytnuté služby
- Vyššiu vrátenú čiastku
- Záruku správneho postupu podľa platných zákonov
- Transparentné služby
- Bohaté skúsenosti
- Komunikáciu vo Vašom rodnom jazyku


 

Získajte Vaše dane späť


Rada na záver: ak ste počas roka pracovali kdekoľvek, zaujímajte sa na konci roka o možnosti, ako získať svoje dane naspäť. Vašou výhodou je vedieť, že 'Jediná dobrá vec na daniach je to, že sa dajú vrátiť'.

 

 

 

 

 

 

 

www.vratenie-dani.dendax.com          www.surf.sk          www.poistisiauto.sk          www.vratenie-dani.xity.eu

 

©www. vratenie-dani .sk   All rights reserved